Lidmaatschap

  • Lidmaatschap is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Venray
  • Er is onderscheid tussen actieve en passieve leden. Passieve leden zijn niet in het bezit van een start- of trainingsbewijs. Actieve leden zijn in het bezit van een start- of trainingsbewijs.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
  • Van onze leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meewerken aan de voorbereidingen van onze evenementen en de     werkzaamheden tijdens onze evenementen.

 

Wanneer je lid wilt worden kun je je aanmelden door bijgevoegd Aanmeldingsformulier te versturen naar info@macwanssum.nl .

 

Aanvragen start- of trainingsbewijs voor leden van M.A.C. Wanssum

Indien u een start- of trainingsbewijs wilt aanvragen dient u de ingevulde aanvraagformulieren te versturen naar onze penningmeester. De formulieren voor het verkrijgen van een start- of trainingsbewijs zijn hier te dowloaden.