Clubzorg

Sportmedische begeleiding:

Motorsport bij MAC Wanssum doe je vooral om sportief bezig te zijn en plezier te hebben in het sporten. Helaas kan dit ook wel eens gepaard gaan met blessures. Deze blessures wil iedereen natuurlijk voorkomen.  Omdat MAC Wanssum veel waarde hecht aan preventie, heeft MAC Wanssum zich als vereniging aangesloten bij Clubzorg.

Clubzorg bestaat uit systematische voorlichting, educatie en begeleiding op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Doel ervan is dat blessures worden voorkomen, er bij blessures snel een goede oplossing wordt geboden, dat geblesseerde sporters sneller herstelen en dat voorkomen wordt dat nogmaals eenzelfde blessure ontstaat.

Clubzorg bestaat uit een pakket van maatregelen dat wordt aangeboden door het Sportbedrijf Venlo, Vereniging Sportgeneeskunde Nederland in samenwerking met Sport Medisch Adviescentrum SMA-Vitaal.

SMA-Vitaal werkt nauw samen met Buitenlust  praktijk voor fysiotherapie in Venray. Samen kunnen zij in geval van preventief advies of blessures de voetballers van MAC Wanssum bijstaan.

Door deze combinatie, Clubzorg , SMA-Vitaal en Buitenlust, worden blessures voorkomen en wordt de sporter met klachten een sneller herstel geboden,  doordat hij/zij snel de weg weet te vinden in de sportgezondheidszorg.

Het doel is bewustwording creëren bij de vereniging en sporters op het gebied van verantwoord sporten.

 

Wat biedt Clubzorg:

 Het totaal pakket van Clubzorg, SMA-Vitaal en Buitenlust kent de volgende onderdelen:
1. Informatie verstrekking:
MAC Wanssum krijgt periodiek artikelen aangeleverd voor de website, over bijvoorbeeld revalidatie, training, voeding, blessures, hersteltraining en preventieve maatregelen om herhaling van blessures te voorkomen. Daarnaast worden via Clubzorg voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld voor de club.
2. Themabijeenkomsten
Clubzorg verenigingen kunnen gebruik maken van speciale voorlichting/scholingsavonden voor trainers, coaches, (bege-)leiders, docenten, (para-)medisch kader en ouders etc.
– Voordrachten over: voeding, materiaal, blessures, trainingsbelasting e.d.
– Scholingsavonden: Eerste Hulp bij Sport Ongevallen, preventie van sportblessures
3. Sportmedische diensten SMA-Vitaal
MAC Wanssum krijgt door de aansluiting bij Clubzorg snelle toegang tot de juiste specialisten op het gebied van sportmedische zorg bij SMA-Vitaal:
– Sportkeuringen
– Medische consulten
– Sportmedische onderzoeken
– Testen (bijvoorbeeld inspanningstest)
– Sportmedisch advies (voeding, training, blessures & gezondheid).
4. Sportmedische diensten
Om een laagdrempelige toegang bij blessures mogelijk te maken. Hierdoor hoef je niet lang met je vragen of blessure door te lopen.

Daar waar het nodig mocht zijn kan Buitenlust direct contact leggen met de sportartsen van SMA-Vitaal voor overleg of advies in de behandeling.