Geschiedenis

 

Huidige MAC Wanssum is eigenlijk een voortzetting van de oude Motor en Automobiel Club, die destijds motorcrosswedstrijden organiseerde om de financiën van de kerk te spekken.Deze wedstrijden vonden plaats in “TAX zien Buske” het huidige bungalowpark de Kooy. Dit heeft geduurd tot eind jaren vijftig, het juiste jaar is niet bekend.

In 1965 heeft een groep mensen, onder wie ons oudste lid Joost Volleberg, de aanzet gegeven voor de huidige Motor Amateur Club. Het officiële beslag, middels statuten en dergelijke,  heeft plaats gevonden in 1967.

De eerste wedstrijden werden georganiseerd op circuit “de Helling”. Daarna een wedstrijd 1968 in de Boomgaard van de familie Valkx achter Huub Janssen.

De club kreeg toen de beschikking over een eigen terrein in Blitterswijck genaamd “de Galgenberg”. met alleen maar zelfwerkzaamheid en geen subsidie, is hier met vereende krachten een prachtig circuit aangelegd, wat de motorclub in 1972 vanuit overheid redenen weer moest verlaten.

Na ieder volgend jaar georganiseerd te hebben, onder andere met behulp van Jan Rutten en Piet Janssen, die belangloos hun gronden ter beschikking stelde, is de vereniging terecht gekomen op de huidige locatie “de Broekberg”, door de samenwerking in deze stichting vanaf 1970. Op deze locatie heeft de MAC alweer 25 wedstrijden georganiseerd. Dit nog altijd onder het motto van: Onze rijders zijn het hele jaar door te gast bij clubs in het gehele land, dan moeten wij ook eenmaal per jaar gastheer zijn voor die andere clubs.

Drie jaren heeft de MAC verstek moeten laten gaan bij het organiseren van een wedstrijd in hun thans 49 jarige bestaan.

Het ledenbestand van de MAC is altijd een mix geweest van een aantal actieve leden, die zelf de motorcross sport beoefenen en een aantal passieve leden, die het geheel volgen langs de lijn. Daarnaast vele vrijwilligers,die hun steentje bijdragen aan de organisatie van het jaarlijks evenement en de MAC in zijn geheel steunen.

Sportieve hoogtepunten zijn natuurlijk het IMBA kampioenschap in 1978 van Andre Cox en Mat Wijers. Enkele rijders hebben met succes deelgenomen aan het Europese kampioenschap zonder hier ooit een titel te behalen. In het nationale kampioenschap der amateurs hebben diverse leden podiumplaatsen behaald en was er ieder jaar wel een hoogtepunt te vieren met een van de actieve leden.