MON

Motorsport Organisatie Nederland (MON) is een motorsportbond voor de breedtesport. De MON zet zich in voor een laagdrempelige, betaalbare en een veilige motorsport. Het doel is om het uitoefenen van een motorsport zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken. De MON biedt liefhebbers trainingen, wedstrijden, kampioenschappen en evenementen voor jong en oud, op allerlei niveaus zowel nationaal als Europees.